Provází nás každý den


Moderní architektura nás provází každý den, aniž bychom nad tím přemýšleli. Jaké jsou moderní architektonické slohy? Přičemž pod pojmem moderní máme na myslí zhruba posledních sto dvacet let. Dvacáté století je nejen v oblasti architektury stoletím velmi pestrobarevným a různorodým.
 SILNIČNÍ MOST
Moderní architektonické slohy
·         Funkcionalismus
·         Konstruktivismus
·         Secese
·         Kubismus
·         Brutalizmus
·         Bruselský styl
·         Plasticizmus
·         High-tech
·         Postmoderna
·         Strukturalismus
·         Archigram
·         Minimalismus
·         Dekonstruktivismus
 
Toto je samozřejmě jen velmi skromný výčet napříč dobou. Moderní architektura je především typická tím, že je pluralitní. Co to znamená? Je prost jakýchkoli slohových definic.
 architektura budovy
Nyní se pojďme podívat na přední světové představitele moderní architektury
·         Mendhelsohn
·         La Corbusier
·         Plečnik
·         Wright
·         Utzon
·         Kaplický
·         Jiřičná
·         Rogers
·         Foster
·         Klotz
·         Venturi
 noční Toronto

Stavby soukromé i veřejné

Mezi moderní stavby patří kromě obytných domů také stavby veřejné, to znamená kulturní budovy, tedy divadla, muzea, galerie, dále knihovny, moderní radnice, hotely a v neposlední řadě samozřejmě také duchovní stavby tedy kostely a synagogy. U veřejných staveb lze předpokládat, že se zapíší do dějin architektury.
 
Ovšem i obytné doby se zapsali do historie. Vzpomeňme tak slavné vily jako například vila Tugendhat nebo Kramářova vila. To vzpomínáme jen na ty nejznámější, ale v podstatě v každém městě i obci najdeme unikátní vilu z dob nepříliš vzdálených.
Odborníci, kteří se zabývají teoreticky moderní architekturou, napsali na toto téma celou řadu překrásných knih.
Tak jako je v každém kraji neuvěřitelné množství hrad a zámků, tak nalezneme také značné množství často unikátních vil.
A to nezřídka na místech, kde bychom to rozhodně ani náhodou nečekali. Jako například vesnice. Často najdeme v poměrně zapomenutých vesnicích neuvěřitelně krásné a luxusní vily, které v současné době často slouží jako radnice nebo nějaká veřejná budovat. Dříve to bylo panství bohatých majitel domů či lomů.

0