Jak ohlídat vozidla?

Hlídat používání firemních vozidel je nejednou věru nadlidský výkon. Protože tato jezdí křížem krážem po světě a dohledat je by tak mohl být hodně velký problém.
To však jenom pro někoho, kdo doposud nepoznal zázrak jménem gps monitoring vozidel. Protože díky GPS je hlídání takové techniky vlastně vcelku hračka. A to oprávněná osoba nemusí ani nos z domu vystrčit.
Stačí se online připojit k systému a tento už podle toho, jak je nastaven, hlásí svému páníčkovi vše, co si tento přeje vědět.

gps satelit

  • Třeba to, jak efektivně pracují zaměstnanci.
  • Nebo zda je technika tam, kde má zrovna být, a pracuje podle plánu. Tedy zda má parametry (rychlost, otáčky, teplotu nebo zatížení motoru, obsah nádrže a podobně) takové, jaké tyto mají být.
  • Nebo to, zda nejsou zneužívány firemní tankovací karty, respektive zda někdo nekrade pohonné hmoty jiným způsobem.
  • Nebo zda není vozidlo odtahováno, zneužíváno, respektive zda není kradeno celé nebo jeho součásti.
  • Nebo zda u toho kterého vozidla nejsou překračovány některé hodnoty, jako dejme tomu nejvyšší povolená rychlost.

Podnikatel díky tomu také získává evidenci o provozu vozidla za zvolené období, může trasovat podle historie, nechat si automaticky generovat knihu jízd, čímž se omezuje množství takzvaných černých jízd, systém mu pomáhá i vypočítávat cestovní náhrady, upozorňuje na technickou kontrolu a pravidelný servis vozidel.

A ani tím ještě nejsou všechny přednosti RMC systému u konce. Může jich být klidně i ještě daleko víc. To podle toho, co majitel podobné zneužitelné techniky považuje za důležité a co chce mít kdykoliv k dispozici pro alespoň dálkovou kontrolu.

navigační systém

Není žádným překvapením, že taková kontrola přináší i nemalé úspory. A to i ve výši desítek procent. Protože když je něco hlídané, nikdo si s tím jen tak nedovolí dělat nějaké nepravosti. Protože by byl odhalen a doplatil by na to.
A tak lze GPS monitoring vozidel doporučit všem, kdo mají pod sebou tolik techniky, že už ji nejsou schopni efektivně ohlídat osobně. Pomůže to.

0