Dílny, ve kterých ožívá historie

Celý náš život je složený nejen z nečekaných událostí, ale mnohdy i příjemných překvapení. Jedním z nich může být i to, že se staneme majiteli starožitného gobelínu nebo jiné textilie. Můžeme na ni narazit například v některém zapadlém bazaru. Problém může nastat v okamžiku, kdy zjistíme, že tento drahocenný kousek není tak úplně v pořádku. Nejvíce ze všeho potřebuje vyčistit a zrestaurovat.

restaurování

· V tom případě máme dvě možnosti.
1) Můžeme se do díla pustit sami.
– Pokud nemáme patřičné vědomosti a zkušenosti, dopadne to s největší pravděpodobností docela jednoduše.
– Po našem zásahu si můžeme říci, že jsme byli na chvilku majiteli vzácného gobelínu.
– Po neodborném zásahu totiž většinou ztratí svou hodnotu.
2) Svěříme ho do rukou odborníků.
– Tím pádem získáme jistotu, že se hodnota našeho majetku v žádném případě nezmenší.
– Právě naopak.
V restaurátorských dílnách jsou odborníci schopni nejen historickou textilii perfektně vyčistit, ale v případě potřeby dotvořit i chybějící části.

tapisérie

Zásah, který nepoznáte

Před započetím samotné práce je textilie zhodnocena a až poté navržena oprava. Renovační práce jsou vždy navrženy takových způsobem, který by co nejméně zatížil danou textilii. Výsledkem musí být co nejdelší prodloužení životnosti a v případě oprav také co nejméně znatelný zásah.
o Odborné restaurování koberců probíhá různými šicími i konzervačními metodami.
o Mezi velice využívané patří i
– neznatelná textilní retuš a rekonstrukce
– šitá skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu.
V restaurátorských dílnách se odborníci běžně setkávají s pracemi na tkaných kilimových i ručně vázaných orientálních i jiných kobercích. Jejich rukama procházejí i historické výšivky – závěsné i potahy z historicky cenného nábytku.
Opravy a konzervace probíhají i na vzácných zástavách, praporech a dalších textiliích.

0