Rozdělování majetku při rozchodu nesezdaných párů

Až polovina z půl milionu nesezdaných lidí se shoduje na tom, že jakmile se rozejdou, věci by se měly rozdělit podle toho, kdo do nich investoval více. Avšak téměř osmadvacet procent lidí přiznalo, že pokud oni bydlí v partnerově bytě, kupují do něj jenom takové předměty, jež si při rozchodu mohou pohodlně odnést. Takto zní výsledky společnosti Home Credit. Tento trend života na psí knížku, je stále populárnějším mezi mladými lidmi.

Počet sňatků klesá
Svatby už se nepořádají tak často jako dřív, ale dětí se rodí mimo manželství stále více. Český statistický úřad dokládá informace z roku 2004; v tomto roce bylo uzavřeno na padesát tisíc sňatků, ale o deset let později už je to jenom asi dvaačtyřicet tisíc. V roce 2014 už se vdávalo jenom padesát tři procent novopečených matek, ale v roce 2001 to byly více než tři čtvrtiny rodiček. V roce 1989 bylo toto proceto dokonce devadesát dva.
Partneři, kteří žití ve společné domácnosti, většinou situaci porozchodového rozdělení majetku předem neřeší a všeobecně se vyjadřují, že to budou řešit, až na rozchod skutečně dojde.

Jak se situace dělí podle genderu?
Podle tohoto průzkumu vyšlo najevo, že ženy i muži se na toto případné rozdělování majetku dívají stejně.

· Ženy:
o Každá pátá žena by si přála být majitelkou bytu i po rozchodu
o Padesát procent žen by si pořídilo byt napůl s partnerem, včetně vybavení
o Polovina žen si myslí, že je vhodné do společné domácnosti investovat stejně
o Více než devadesát procent žen shledává nevhodným se nastěhovat do partnerova bytu a všechno nechat na něm, přičemž ona by pořídila jenom věci, které partner v bytě postrádá
o Sedmdesát jedna procent žen uvádí, že by do partnerova bytu koupila pouze věci, které by si snadno při rozchodu mohla odnést

· Muži
o Jenom třetina by si přála nadále i po rozchodu zůstat vlastníkem bytu
o Devadesát osm procent mužů shledává nevhodným přistěhovat se do partnerčina bytu a nechat všechno na ní
o Sedmdesát čtyři procent mužů si myslí, že by do domácnosti měli investovat více než ženy, pokud je jejich plat vyšší než plat jejich partnerky
Devadesát tři procent mužů souhlasí s tím, že do společné domácnosti by měli přispívat po společné dohodě s partnerkou

0