První změna bydlení

Snad nejčastějším řešením bývá, pro studenty středních škol, ubytování internátní. Využívají ho všichni, pro které by každodenní dojíždění do školy nebylo možné. Internát, který je úředně nazývaný domovem mládeže, zajišťuje během celého školního roku studentům vše potřebné. První dny bývají mnohdy náročné. Hlavně pro žáky víceletých gymnázií, kteří do těchto zařízení přicházejí už po ukončení pátého ročníku základní školy. Změna bydlení a odloučení od rodičů a sourozenců často nesou těžce. Hodně záleží na kolektivu, který si studenti vytvoří. A rovněž výběr spolubydlícího má na atmosféru prvních dnů velký vliv.

Internátní bazén

Během prvního měsíce se vztahy urovnají a studenti začnou oceňovat možnost trávit čas se svými vrstevníky. Internáty nabízejí množství aktivit, které se dají provozovat v odpoledním volnu. Ať už je to využití posilovny, bazénu či týmové míčové hry. Navštěvovat mohou i výtvarné kroužky a hudebně nadaní mají možnost se ve hře na zvolený nástroj zdokonalovat. Stravování je nabízeno ve společných prostorách a snahou kuchařek je dopřát dětem zdravou stravu. Svačinky bývají připraveny ve školních bufetech. Nebo v přilehlých marketech. Výjimkou mezi ubytovanými studenty jsou i takoví, kteří sice bydlí ve dvacetikilometrové vzdálenosti, ale nefunguje dopravní spoj, který by umožnil každodenní dojíždění z domova.

V internátním pokoji

V hlavním městě v posledních letech funguje i prestižní americká internátní škola – Open Gate. Do které nastupují děti už do první třídy. Prvních pět ročníků absolvují výuku, která je celá vedená v anglickém jazyce. Což má  žáky bez problémů převést na středoškolské studium, které následuje. Studenti bydlí přímo v areálu školy, čtyřech internátních budovách. V neděli večer se tu sjedou ze všech koutů republiky. A domů si je rodiče odvážejí v pátek odpoledne. Ti starší zůstávají často i přes víkend. Denní rozvrh je pro všechny daný. Kolem patnácté hodiny začínají mimoškolské aktivity, které zajišťují rozvoj po všech stránkách. Od devatenácté začíná společné učení na příští den. O víkendu nefunguje jídelna, tak si studenti vaří sami. Pro všechny studenty s dobrým prospěchem je zaručeno stipendium.

0