Nemoc zvaná Alzheimer

Říká se, že jediná věc, kterou člověk musí v životě udělat je umřít. Každý si svůj odchod a roky před ním, představuje co nejlépe. Konec života se však často nese v temném duchu. Člověk již není schopen se o sebe plnohodnotně starat sám. Je odkázán na péči druhých. Pokud je při plném vědomí, je to důstojný konec života. Horší však je, pokud člověka zradí vlastní tělo. Jakmile přestane fungovat mozek, je konec. Konec vaší osobnosti a kontroly nad svým životem.

stáří

Alzheimer je častá nemoc starých lidí. Jen ojediněle se vyskytuje u mladých občanů. Jak toto onemocnění vzniká? To není zcela jasné. Může za to více faktorů. Nejspíš kombinace virů, porucha autoimunity a prostředí, ve kterém nemocný žije. S věkem roste riziko propuknutí choroby. Lidé po 65 roku života jsou žhavým terčem. Mozkové buňky odumírají a nemoc se může objevit. Alzheimera je typ demence.

Raná fáze trvá čtyři roky a je důležité už v ní začít s podáváním léků a léčbou celkově.
Užívané léky:
a) Hypnotika
b) Neuroleptika
c) Antidepresiva
d) Anxiolytika
Avšak často je přehlídnutá. Nemocný začíná s opakováním otázek na tu a tatáž věc. Občas si nevzpomene na slovo či jej nějak opisuje. Okolí to však považuje jako klasický projev stáří. Ztrácejí se kognitivní funkce. Paměť selhává. Dále trvá asi ještě v průměru pět let, než dojde ke smrti.

léky

Lze nějak bojovat? Nejlepší je prevence. Namáhat mozek celý život. Trénovat jej. Lékaři však varují před přílišným používáním techniky. Kalkulačky jsou skryté i v mobilním telefonu. Křížovky a sudoku dostatečně namáhají mozkové buňky a nutí je k činnosti.Nesmíte je nechat zakrnět. Sportujte, učte se jazyky, vzdělávejte se. Je prokázáno, že Alzheimer více postihuje lidi s nižším vzděláním.
Pokud máte v rodině někoho takto nemocného, odpusťte mu určité výkyvy v chování a myslete na něj, jako na toho člověka, kým byl před tím. Nestyďte se požádat o pomoc. Pokud je na vás péče o něj už moc, umístěte jej do odborného zařízení. Tam dostane veškerou péči, kterou potřebuje. Není to prohra. Naopak. Výhra pro obě strany.

0