Ready made.

Ready made společnost s ručením omezeným, je právnickou osobou, která vznikla za jediným účelem. Za jejím, co nejrychlejším prodejem. Nemá žádné závazky, nikdy nepodnikala, je tedy naprosto čistá. Co je zapotřebí k tomu, abyste si ready made společnost mohli koupit. Není toho mnoho. Hlavní je, abyste za její nákup zaplatili. Než se obrátíte na ready made Ostrava, musíte si nejdříve rozmyslet pár základních věcí. Musíte se rozhodnout, kdo bude statutární orgán. To znamená, kdo bude uveden jako společník právnické osoby, a také kdo bude ve funkci jednatele. Společník je ten člověk, který společnost jakoby založí a splatí její základní jmění. Společníci také rozhodují o samotném směřování firmy. Společníků může být více, jejich počet dokonce není omezen.

Společnosti na klíč

Ze zkušeností mnoha podnikatelů vzniklo ale jedno pravidlo. Ideální počet společníků, tedy partnerů v podnikání je počet lichý. To aby v případě sporu, hlasování určilo rozhodující názor. Dovětkem toho pravidla ale je, že tři společníci jsou už moc. Jednatel či jednatelé odpovídají za právní i ekonomický chod firmy. Oni jsou tím hromosvodem, na který se sesype vše, v případě nějakého velkého problému. Nejsou přitom zaměstnanci společnosti. Mohou si však určit odměnu jednatele, kterou jsou však povinni zdanit. Společníci i jednatelé jsou osoby, které se zapisují do rejstříku společnosti s ručením omezeným vedeným u Obchodního soudu. Jsou tedy dohledatelní a to i v případě, že se své funkce po čase zbaví.

Není to drahé

Pokud máte rozhodnuto, kdo bude společník a kdo jednatel (může jít o jednu a tutéž osobu), potřebujete k nákupu ready made společnosti jen ověřit podpisy na zakládajících listinách a na plné moci k převedení společnosti na daná jména. Společnost, která tyto ready made firmy zakládá, se už postará o všechno ostatní. Do pár dnů budete zveřejněni v Obchodním rejstříku a můžete směle podnikat.

0