Udělejte vše pro budoucí zdraví svých dětí kvalitním obouváním


Možná pro vás bude pÅ™ekvapením, že pÅ™estože se narodí podle lékaÅ™ských statistik až devadesát devÄ›t procent dÄ›tí s naprosto zdravými chodidly, pÅ™ibližnÄ› celá jedna tÅ™etina dÄ›tí v první třídÄ› základní Å¡koly má chodidla nÄ›jakým způsobem zdeformovaná Äi poÅ¡kozená. SamozÅ™ejmÄ›, že se to nedÄ›je samo od sebe, ale pÅ™edevším jako důsledek nesprávného obouvání. Pokud ÄlovÄ›k v nesprávném obouvání pokraÄuje i nadále, pak s pÅ™ibývajícím vÄ›kem dochází k další postupné deformaci nohou. A jak dále udává statistika, až Å¡edesát procent veÅ¡keré populace má v dospÄ›losti chodidla nÄ›jakým způsobem deformována.

Vítejte v našem internetovém obchodě

Nevhodné syntetické materiály, Å¡patné stÅ™ihy obuvi, nulový nebo nadmÄ›rný prostor v obuvi pÅ™ed prsty Äi naopak malá obuv o nÄ›kolik velikostních Äísel – to vÅ¡echno jsou prohÅ™eÅ¡ky, kterých se na svých dÄ›tech dopouÅ¡tíme. Proto vás zveme na internetové stránky naÅ¡eho e-shopu, kde si můžete pro své dÄ›ti zakoupit vysoce kvalitní certifikovanou obuv vÄetnÄ› kvalitních dÄ›tských holinek do nepohody.

0